Kattungar

Nästa kull planeras till början av 2023. Vår ”Lisen”, S*Sibbemaffians Elena Voljtetskaja, har nu träffat S*Sibbemaffians Morozko, ”Frasse”. Vi hoppas att deras dagar tillsammans resulterar i en kull friska fina ungar.

Både Lisen och Morozko är skannade med friska hjärtan och friska njurar.

> Kattungarnas stamtavla